Прашајте експерт

Кликнете на линкот подолу за да посетите повеќе содржини во здравствениот портал

Нашите експерти

D-r. Lea Dostewsky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Omnis, id similique voluptates laborum harum facere hic quasi totam quae! Veritatis voluptates ab ipsa beatae perferendis, quae repudiandae quasi quisquam a?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Omnis, id similique voluptates laborum harum facere hic quasi totam quae! Veritatis voluptates ab ipsa beatae perferendis, quae repudiandae quasi quisquam a?

Добредојдовте на „Советувајте се со експерт“.

Ова е посебна секција што ви овозможува да разговарате со експерт за теми поврзани со здравјето и производи од портфолиото на АЛКАЛОИД.

Образец за учество

Корисникот може да учествува во оваа секција со доставување прашање низ правилно и целосно пополнетиот Образец за учество. Поднесувањето се извршува со притискање на копчето за испраќање. Ве молиме прочитајте ги Правилата за користење и Политиката за приватност на секцијата Советувајте се со гинеколог пред да продолжите. Организатор на оваа секција е АЛКАЛОИД АД - Скопје.
    Изјава на корисникот: Поднесувајќи го овој Образец за учество, изјавувам дека ги прочитав и целосно се согласувам со Правилата за користење и Политиката за приватност на веб-страницата на Здравје без рецепт и Правилата за користење на секцијата Советувајте се со експерт. Свесен/на сум дека организаторот ќе ги заштити моите лични податоци во согласност со важечките законски прописии дека истите ќе се обработуваат само за целите на извршување на секцијата Советувајте се со експерт, како што е дефинирано во Правилата за користење. Потврдувам дека сум свесен за своите права, вклучително и за правото да ја повлечам мојата согласност. Свесен сум дека можам да ги остварам своите права во согласност со постапката утврдена во Правилата за користење на секцијата Советувајте се со експерт.

    Информациите дадени од експертот и Организаторот служат само за информативни цели и во никој случај не се наменети да служат како професионален медицински совет или упатство за третман на која било здравствена состојба. Корисниците треба да побараат медицински совет од нивниот личен лекар во врска со какви било прашања поврзани со нивното здравје.