Видот е нашето најважно сетило, и затоа сакаме да го зачуваме здраво. Очите се инструментите преку кој го гледаме светот околу нас, и затоа сакаме да ги негуваме постојано.

Погледнете ја палетата Алкалоидови производи наменети за комплетна нега на Вашите очи.

Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт.