Дијарејата е вообичаено симптом на инфекција на гастроинтестиналниот тракт, која може да биде предизвикана од различни видови на бактерии, вируси и паразити. Инфекцијата се шири преку контаминирана храна, вода за пиење, или од човек на човек  како резултат на слабо одржување хигиена.

Погледнете го производот од Алкалоид наменет при инфективна дијареја – дијареја предизвикана од микроорганизми.

Бренд производи

Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт.