Вишокот желудочна киселина и жиговина  и други поврзани симптоми се чести сопатници во секојдневниот живот исполнет со стрес. Поголемиот број на дигестивни проблеми поврзани со вишокот на желудочна киселина може успешно да се лекуваат и на крај да се отстранат со правилен пристап.

Погледнете го производот на Алкалоид создаден да се справи со вишокот на желудочна киселина и појава на жиговина. Изгасете го пожарот во Вашиот стомак.

Бренд производи

Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт.