КАФЕТИН

...

СОСТАВ

Paracetamol 250 mg

Propyphenazone 210 mg

Caffeine 50 mg

Codeine phosphate sesquihydrate 10 mg

ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМА

Таблета

ДЕЈСТВО

Кафетин е комбиниран аналгетик.

Aналгетичното дејство е докажано за парацетамолот, пропифеназонот и за кодеинот, додека кофеинот е помошна состојка која го подобрува дејството на другите состојки.

ИНДИКАЦИИ

Кафетин се употребува за ублажување болка од различно потекло, како на пример главоболка, забоболка, мигрена, невралгија, ишијалгија, мускулна болка, постоперативна, посттрауматска и менструална болка.

ПАКУВАЊЕ

12 таблети

...

Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт.