Основата за употреба на цитиколин при невродегенеративни заболувања на очите меѓу кои глауком, предна исхемична оптикопатија и дијабетична ретинопатија, лежи во неговиот невропротективен механизам на дејство.

Погледнете ја палетата на Алкалоидови производи наменети за користење при невродегенеративни заболувања на очите.

Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт.