БЕТАДИНЕ РАСТВОР ЗА ГАРГАРА (1%)

...

СОСТАВ

povidone-iodine : 1 %

ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМА

раствор за гаргара

ДЕЈСТВО

Бетадине растворот за плакнење уста и грло како активен принцип содржи повидон-јод, комплексно соединение на поливинил пиролидонот и јод. Овој комплекс претставува јодофор, кадешто поливинил пиролидонот служи како пренесувач на јодот и ја овозможува неговата растворливост во вода. Во допир со слузокожата, јодот полека се ослободува од комплексот и дејствува како антисептик, односно дезинфициенс кон бактериите, вирусите, габите, протозоите и кон спорите. Бетадине растворот дејствува и како дезодоранс, отстранувајќи ја непријатната миризба од устата што може да потекнува од храна, алкохолни пијалаци, тутун и др.

ИНДИКАЦИИ

Профилакса и терапија на инфекции во букофарингеалната празнина предизвикани од бактерии, вируси и габи (гингивитис, стоматитис, афти, инфицирани улцерации или херпетични улцерации);

Профилакса на инфекции при хируршки зафати на забите и на вилиците; Отстранување на непријатната миризба од устата.

ПАКУВАЊЕ

100 ml раствор

...

Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт.

Производи поврзани со брендот