Прашалник за стрес

Разбирањето на вашето моментално ниво на стрес е
првиот чекор во преземањето на контролата

Едноставно одговорете на следните 10 прашања

Чекор 1

Во последните месец дена, колку често сте:

Вознемирени за нешто што се случило неочекувано?

Чекор 2

Во последните месец дена, колку често:

Се чувствувате како да не можете да ги контролирате важните работи во вашиот живот?

Чекор 3

Во последните месец дена, колку често:

Се чувствувавте нервозно и под стрес?

Чекор 4

Во последните месец дена:

Дали се чувствувавте сигурни во вашата способност да се справите со вашите лични проблеми?

Чекор 5

Во последните месец дена, колку често:

Се чувствувавте како работите да одат по ваш начин?

Чекор 6

Во последните месец дена, колку често сте:

Откриле дека не можете да се справите со сите работи што требаше да ги направите?

Чекор 7

Во послените месец дена, колку често:

Успеавте да ги контролирате иритациите во вашиот живот?

Чекор 8

Во последните месец дена, колку често:

Се чувствувавте како да сте на врвот на работите?

Чекор 9

Во последните месец дена, колку често:

Сте биле лут/а поради работи кои се случиле што биле надвор од твоја контрола?

Чекор 10

Во последните месец дена, колку често се:

Чувствувавте дека тешкотиите се натрупуваа толку високо што не можевте да ги надминете?

Вашиот резултат е:

Толкување на добиениот резултат

  • Резултат: 0-13 се смета за ниско ниво на стрес.
  • Резултат: 14-26 се смета за умерено ниво на стрес.
  • Резултат: 27-40 се смета за високо ниво на стрес.

Овие прашања имаат за цел да ви помогнат да го процените Вашето нивo на стрес. Овој тест не е наменет да замени консултација со здравствен професионалец.