НЕБРЕМЕЛ

...

Состав

1 таблета содржи 1,5 mg левоноргестрел.

Фармацевтска форма

Бела, тркалезна, биконвексна таблета.

Терапевтски индикации

Ургентна контрацепција во рок од 72 часа по незаштитен сексуален однос или при неуспех на контрацептивната заштита.

Дозирање и начин на примена

За орална употреба.

Една таблета се зема што поскоро, најдобро во првите 12 часа а најдоцна до 72 часа по незаштитен сексуален однос.

Пакување

Секое пакување содржи 1 таблета.

Регулаторен статус

ОТЦ

...

Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт.