МАСНИТЕ КИСЕЛИНИ ОМЕГА 3 – клуч за здравјето на децата во првите години од животот– д-р спец. Александар Сајковски

Почитувани, за недоволното внесување масни киселини омега 3 да не прерасне во СКОРБУТ НА НАШЕТО ВРЕМЕ, неопходно е сериозно да се модифицира внесувањето, односно количината на консумираните масни киселини по пат на зголемено внесување преку исхраната или на нивна суплементација. Во тој контекст, треба да се повикаме на изјавата на проф. д-р Валтер Шулц од Универзитетот во Келн дека „суплементацијата со масните киселини омега 3 е една од најголемите медицински иновации во последните 20 години“.

Мастите се еден од клучните компоненти во исхраната на децата и на возрасните. 

За нормално функционирање, на телото му е неопходен еден голем спектар на незаситени масни киселини, кои се составен дел од клеточните мембрани (мозок, око, срце…), од разните хормони и од ензимите. Со оглед на тоа дека тие треба да се внесуваат однадвор, а телото не ги синтетизира, се нарекуваат есенцијални нутритиенти. Најважни масни киселини омега 3 за човекот се алфалинолеичната (АЛА),еикосапентаеноичната (ЕПА) и докосахексаеноичната (ДХА). АЛА е од растително потекло, додека, пак, ЕПА иДХА уште се наречени и морски масни киселини бидејќи речиси исклучиво ги има во морските риби и во другите морски плодови. АЛА, како основна растителна форма на омега 3, парцијално, во многу мали количини, може да се претвори во ДХА и во ЕПА во телото.

КОИ СЕ МЕСТОТО И ЗНАЧЕЊЕТО НА МАСНИТЕ КИСЕЛИНИ ОМЕГА 3 КАЈ ДЕЦАТА?

Факти за развојот на мозокот кај децата

ДХА е главна структурна масна киселина во мозокот, нервните клетки и во ретината на окото. Знаејќи дека растот и развојот на мозокот и акумулацијата на ДХА во нервното ткиво во првите години од животот кај детето се едни од најбурните биолошки процеси, тогаш нема никаква дилема дека ова се есенцијални нутритиенти во исхраната на децата. 

Во периодот од првата до третата година од животот комуникациите и развојот на синаптичките врски во мозокот, кој е во развој, се извонредно брзи, па внесувањето на ДХА, масните киселини омега 3 и на холинот преку исхраната или преку суплементација обезбедува нормален и динамичен раст и развој на мозокот. Благодарение на тоа, во наведениот период кај детето настанува една ерупција во развојниот, но и во говорниот речник, па децата во својот говор внесуваат по еден нов збор на секои два часа кога се будни. Веќе на возраст од две години децата имаат повеќе од 100 трилиони синаптички врски во мозокот, што е највисока количина во сиот живот на една индивидуа.

Значењето на недостигот и на суплементацијата со масните киселини омега 3 (научни докази)

Недостигот од ДХА може да го наруши нормалниот пренос на сигнали низ мембраните во мозочните клетки.Тоа води до појава на повеќе патолошки состојби, како на пример бихевиорални нарушувања, депресија, АДХД, дислексија, диспраксија, некои форми на аутизам и хиперактивност. Треба да се потенцира дека ДХА и ЕПА се одговорни и за пропустливоста на клеточната мембрана на мозочните клетки, со што ги прави попропустливи за невротрансмитерите, особено серотонинот, кој е главен регулатор на расположението.

Инаку, до денес се објавени нешто повеќе од 24.000 клинички студии за улогата на масните киселини омега 3. Тие покажуваат повеќе значајни информации за здравјето на децата. 

Омега 3 и видот

Докажано е дека ДХА игра важна улога во регенерацијата на очниот пигмент родопсин, кој има главна улога кај визуелниот систем, во кој светлината се претвора во визуелни слики во мозокот. Исто така, масните киселини омега 3 ги намалуваат неоваскуларизацијата (создавањето нови крвни садови) и развојот на ретинопатијата кај предвремено родените деца.

Омега 3 и прематуритетот

Докажано е дека внесувањето на ДХА ја подобрува мозочната функција кај прематурно новородените деца, па на невропсихолошките тестови овие деца покажуваат подобри резултати за 5 поени, а помага и за 80 % редукција на бројот на деца со ментални нарушувања.

Омега 3 и АДХД

АДХД како бихевиорална болест се карактеризира со отсуство на внимание, хиперактивност и со импулсивност. Кај децата со АДХД е докажано пониско ниво на серумски масни киселини омега 3 во однос на нивните здрави врсници. Но, значајно е дека преку суплементација со омега 3 може да се намалат симптомите на АДХД. Па така, кај децата на возраст од 6 до 12 години со АДХД кај кои се давани поголеми дози на ДХА и на ЕПА во период од два месеца постои намалување на агресијата, споредено со контролната група која е верифицирана и од наставниците и од родителите. Докажано е и подобрување на вниманието кај овие деца, а се намалуваат и хиперактивноста, импулсивноста и агресијата.  

Омега 3 и развојните растројства

Во 2005 година е објавена студија од Оксфордскиот универзитет во која се анализирало влијанието на суплементацијата со ДХА/ЕПА кај децата со развојни растројства во координацијата – диспраксија, дефицит во моторните функции, проблеми со учењето, со однесувањето и со спелувањето, како и заостанување во когнитивните функции. 

Омега 3 и когнитивните функции

Интересни се и податоците од Гетеборг, каде што е анализирано влијанието на внесувањето на ДХА врз когнитивните функции и врз академските достигнувања кај адолесцентите. Студијата покажала дека консумирањето риба почесто од еднаш, односно од двапати неделно или суплементирањето со ДХА е значајно поврзано со повисоките когнитивни достигнувања, споредено со оние кои јадат риба помалку од еднаш неделно или кои немаат дополнителна суплементација со ДХА.

Омега 3 во борбата со автоимуните болести

Запрепастувачки е фактот дека сѐ повеќе расте бројот на деца со автоимуни болести. Нивна основна карактеристика е тоа што телото по грешка ги препознава своите клетки како страни и почнува да ги напаѓа за да ги уништи. Таков типичен пример е дијабетес мелитус тип 1, кај кого имунолошкиот систем создава антитела што ги напаѓаат сопствените клетки во панкреасот, кои произведуваат инсулин.

Голем број клинички студии покажале дека есенцијалните масни киселини омега 3 може да се борат против овие болести, особено во раната фаза од животот. Дури постојат и докази дека внесувањето доволно количество на омега 3 во првите години од животот е поврзано со намалувањето на ризикот од многу автоимуни болести, вклучувајќи ги и дијабетесот мелитус тип 1, автоимуниот дијабетес, па дури и мултипната склероза. Докажан е и нивниот адјувантен ефект во лекувањето на лупусот, ревматоидниот артритис, на улцерозниот колит, Кроновата болест и на псоријазата.

Омега 3 и подобрување на сонот

Добриот сон е една од основите, но и мерило на доброто здравје на една индивидуа. Постојат голем број студии кои покажуваат нарушување на сонот кај многу заболувања, како што се згоеноста, дијабетесот и депресијата. Притоа, докажана е врската меѓу ниските серумски нивоа на омега 3 и проблемите со сонот кај децата, но и кај возрасните со т.н. sleep apnea. Во наведениот контекст постои значајна поврзаност на ниското серумско ниво на ДХА и на хормонот мелатонин, кој инаку помага во процесот на заспивање, а суплементацијата со масни киселини омега 3 ги подобрува должината и квалитетот на сонот.

Ако е дилемата како да постигнеме оптимална суплементација, одговорот би бил дека тоа најдобро може да се постигне со еднодневно внесување од 5 мл, во периодот од првата до третата година од животот, на Becutan KIDS VITS мултиомега 3, односно со внесување 10 мл кај децата над 4 години. Дотолку повеќе што во истиот препарат се додадени и значајни витамини и олигоелементи, вклучувајќи и јод.На крај би сакал да се осврнам на една табу-тема или стигма за внесувањето на ДХА во летните месеци. Имено, честа е дискусијата дали да се внесува ДХА во летните месеци поради ризикот од хипервитаминоза Д. Драги родители и колеги, тоа е само заблуда! Пред сѐ, ДХА нема допирна точка со витаминот Д, но дури и да му препорачате на својот пациент да внесе витамин Д во летните месеци, имајте го предвид масовното користење на средствата за заштита од сонцето, кои го намалуваат создавањето на витамин Д во кожата за повеќе од 94 %. Ако се прашувате дали треба да му дадете ДХА на својот пациент, на детето или на внучето во летните месеци, одговорот е едноставен: ДА!

Спец. д-р Александар Сајковски

Специјалист педијатар – неонатолог